Πραματέλια

Κατάστημα

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Πραματέλια

Ο ιστότοπος www.pramatelia.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, το οποίο λειτουργεί η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» (εφεξής Εταιρία), που εδρεύει στη Μυτιλήνη Λέσβου, Γυμνασιάρχου Δαυΐδ 26, με Α.Φ.Μ. 090359304 και Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.

Ο επισκέπτης / χρήστης δύναται να επικοινωνεί με την εταιρία μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 22510-22562.

2. Τι πληροφορίες έχουμε

2.1 Η εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» (εφεξής Εταιρία) παρέχει στον επισκέπτη / χρήστη της υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών δεδομένων από και σχετικά με τον επισκέπτη / χρήστη μέσω του ιστότοπου και των συνδεδεμένων με αυτόν ιστότοπων ή/και συνεργατών.

Η εταιρία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως πληροφορίες που προσδιορίζουν το πρόσωπο του επισκέπτη / χρήστη, που συλλέγονται από και σχετικά με το πρόσωπο του επισκέπτη / χρήστη μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας που τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της, που βρίσκονται σε ισχύ ή έχουν ολοκληρωθεί.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν:

2.1.1 στοιχεία / δεδομένα εγγραφής. Τα δεδομένα εγγραφής αφορούν στις πληροφορίες που υποβάλλει ο επισκέπτης / χρήστης προκειμένου να εγγραφεί στις υπηρεσίες της εταιρίας, να δημιουργήσει ένα λογαριασμό, να δημοσιεύσει σχόλια, να λάβει ένα ενημερωτικό δελτίο ή να λάβει μέρος σε έναν διαγωνισμό. Οι πληροφορίες εγγραφής δύναται να περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το φύλο, τη χώρα, τον ταχυδρομικό κώδικα, την ημερομηνία γέννησης κ.α.
2.1.2 δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις. Δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που αποτελούνται από σχόλια ή περιεχόμενο που δημοσιεύει ο επισκέπτης / χρήστης στην εταιρία και τα προσωπικά του δεδομένα που συνοδεύουν τις εν λόγω δημοσιεύσεις ή περιεχόμενο, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται το όνομα χρήστη, τα σχόλια, τα likes, η κατάσταση, οι πληροφορίες προφίλ και η φωτογραφία. Οι δημόσιες πληροφορίες και δημοσιεύσεις είναι πάντα δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμες σε όλους και μπορεί να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης.
2.1.3 δεδομένα που έχει επιτρέψει ο επισκέπτης / χρήστης να κοινοποιηθούν στην εταιρία μέσω των σχετικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν αποκτήσει πρόσβαση ή συνδεθεί ή συνδέσει τις υπηρεσίες της εταιρίας μέσω μιας υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα δεδομένα που συλλέγει η εταιρία μπορεί να περιλαμβάνεται το αναγνωριστικό χρήστη του επισκέπτη / χρήστη ή/και το όνομα χρήστη που σχετίζεται με την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που έχει επιτρέψει ο επισκέπτης / χρήστης στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιήσει στην εταιρία, καθώς και η φωτογραφία προφίλ του επισκέπτη / χρήστη, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι λίστες φίλων του επισκέπτη / χρήστη, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που έχει δημοσιοποιήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με την πρόσβαση ή τη σύνδεση στις υπηρεσίας της εταιρίας μέσω υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο επισκέπτης / χρήστης εξουσιοδοτεί την εταιρία να συλλέγει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τα σχετικά προσωπικά δεδομένα και περιεχόμενο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
2.1.4 δεδομένα δραστηριότητας. Με την απόκτηση πρόσβασης από τον επισκέπτη / χρήστη και αλληλεπίδρασης με τις υπηρεσίες της εταιρίας, ενδέχεται η εταιρία να συλλέξει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επισκέψεις, όπως πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, ενδεχομένως τη διεύθυνση IP του, τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη / χρήστη και άλλες πληροφορίες λογισμικού ή υλικού. Ενδέχεται, επίσης, η συλλογή cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης (όπως cookies του browser, εικονοστοιχεία, beacons και τεχνολογία Adobe Flash).

Η εταιρία δε συλλέγει:

2.2.1 χρηματοοικονομικά στοιχεία από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών,
2.2.2 ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόσωπο του επισκέπτη / χρήστη.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και η Πολιτική μας σχετικά με τα Cookies, ισχύουν για όλους τους επισκέπτες / χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρίας χωρίς να έχουν εγγραφεί ή να είναι συνδρομητές στις υπηρεσίες της εταιρίας και εκείνων που έχουν εγγραφεί ή είναι συνδρομητές στις υπηρεσίες της εταιρίας.

Όπως ορίζεται στους Όρους Χρήσης της παρούσας, η εταιρία απευθύνεται σε γενικό κοινό, δεν απευθύνεται σε παιδιά και δεν συλλέγονται συνειδητά προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών.

2.2 Η εταιρία συλλέγει στοιχεία προμηθευτών υπηρεσιών ή/και προϊόντων, τα οποία αφορούν σε στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμό φορολογικού μητρώου κ.α.
2.3 Η εταιρία συλλέγει στοιχεία των αποστολέων μηνυμάτων μέσω σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα της.
2.4 Τέλος, η εταιρία διαθέτει λίστα παραληπτών μηνυμάτων μέσω email, η οποία αφορά ενδιαφερόμενους επισκέπτες / χρήστες για τις υπηρεσίες της εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά είναι: Τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία / δεδομένα εγγραφής, δεδομένα που έχει επιτρέψει ο επισκέπτης / χρήστης να κοινοποιηθούν στην εταιρία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

3. Τρόπος συλλογής δεδομένων

Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

3.1 Δεδομένα που δεν συλλέγονται αυτόματα

3.1.1 Κοινοποιούνται στην εταιρία από τους επισκέπτες / χρήστες (υποκείμενα δεδομένων) κατά την πρόσβαση ή τη σύνδεση στις υπηρεσίας της εταιρίας και τη δήλωση των στοιχείων τους ή ηλεκτρονικά μέσα από ειδική φόρμα, που υπάρχει στον ιστότοπο: www.pramatelia.gr ή/και τους συνεργάτες της, αποκλειστικά για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών.
3.1.2 Για τη λίστα παραληπτών μηνυμάτων, με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας από τους ίδιους τους επισκέπτες / χρήστες.

3.2 Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

Η ιστοσελίδα της εταιρίας (www.pramatelia.gr) χρησιμοποιεί μικρά αρχεία, που ονομάζονται μικροδεδομένα (cookies) με στόχο την προσαρμογή της εμπειρίας του επισκέπτη / χρήστη. Τα cookies δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των χρηστών, άλλα αναγνωρίζουν μόνο τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως το πρόγραμμα περιήγησης (browser) του επισκέπτη / χρήστη, που χρησιμοποιείται και η IP σε περίπτωση ανεπιτυχών προσπαθειών σύνδεσης με τη σελίδα διαχείρισης της ιστοσελίδας.

4. Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα, που συλλέγουμε

Τα δεδομένα, που συλλέγει η εταιρία, σχετικά με το πρόσωπο του επισκέπτη / χρήστη χρησιμοποιούνται για:

4.1 να παρέχονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου προς τους επισκέπτες / χρήστες,
4.2 να αναλύονται και να βελτιώνονται οι παρεχόμενες από την εταιρία υπηρεσίες,
4.3 να επιτραπεί στους επισκέπτες / χρήστες η πρόσβαση και ο σχολιασμός περιεχομένου,
4.4 την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών προς τους επισκέπτες / χρήστες,
4.5 την επικοινωνία με φυσικά πρόσωπα που κάνουν παράπονο ή καταγγελία, για τη διευθέτηση του ζητήματος, που θέτουν. Τα στοιχεία (ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο του παραπόνου ή της καταγγελίας) μπορεί να κοινοποιηθούν για περαιτέρω διερεύνηση στις αρμόδιες αρχές,
4.6 σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις και προστασίας των νόμιμων συμφερόντων της εταιρίας,
4.7 σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή νομικές διαδικασίες ή/και ανταπόκρισης στα αιτήματα των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών,
4.8 τη λειτουργία κοινωνικής συναλλαγής στην περίπτωση σύνδεσης ενός λογαριασμού υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τις υπηρεσίες της εταιρίας , με την ενδεχόμενη κοινοποίηση του ονόματος χρήστη, τη φωτογραφία, τις δραστηριότητες, τα σχόλια, κλπ. με άλλους χρήστες των υπηρεσιών της εταιρία  και με τους φίλους – επαφές που σχετίζονται με την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του επισκέπτη / χρήστη,
4.9 ενδεχόμενο διαμοιρασμό των προσωπικών δεδομένων με τον πάροχο υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης,
4.10 την αποστολή πληροφοριών σχετικών με την παραγγελία μέσω μέσω email, SMS, τηλεφώνου, chat ή/και μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
4.11 την ενδεχόμενη αξιοποίηση των ανώνυμων στοιχείων ή στοιχείων που δεν προσδιορίζουν πλέον προσωπικά τον επισκέπτη / χρήστη, έστω και εμμέσως (π.χ. στατιστικές) για οποιονδήποτε σκοπό ή την κοινοποίηση σε τρίτα μέρη
4.12 την αποτροπή παράνομων ή/και ποινικά κολάσιμων δραστηριοτήτων.

Η μη παροχή των εν λόγω δεδομένων θα συνεπάγεται την αδυναμία, από μέρους της εταιρίας, να προσφέρει τις υπηρεσίες της προς τους επισκέπτες / χρήστες. Όταν συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών για σκοπούς μάρκετινγκ, έχουν την επιλογή να μην παρέχουν στην εταιρία τα προσωπικά τους στοιχεία.

Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη / χρήστη τυγχάνουν επεξεργασίας τόσο με ηλεκτρονικά όσο και με μη αυτόματα μέσα και προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψιν τις δυνατότητες της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το πεδίο, το πλαίσιο και το σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τις διαφορετικές πιθανότητες και τη σοβαρότητα του κινδύνου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων. Συγκεκριμένα, η εταιρία χρησιμοποιεί κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά μέτρα, μέτρα όσον αφορά το προσωπικό και φυσικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση.

5. Προστασία των δεδομένων

Η εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των παραπάνω δεδομένων, είτε αυτά αποθηκεύονται ως φυσικά αρχεία, είτε ως ηλεκτρονικά.

Το υποκείμενο (επικέπτης / χρήστης) αποδέχεται, ωστόσο, το γεγονός ότι καμία μέθοδος προστασίας δεν είναι 100% αποτελεσματική.

Παρ’ όλα αυτά, η εταιρία, σε ενδεχόμενη περίπτωση απώλειας ή διαρροής δεδομένων, θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016.

6. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών έχουν αποκλειστικά και μόνο:

6.1 οι εργαζόμενοι, που είναι αρμόδιοι για την διεκπαιρέωση των απαραίτητων εργασιών, κατά τους σκοπούς της επεξεργασίας τους,
6.2 οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών (λ.χ. υπηρεσίες ταχυμεταφορών, πάροχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πάροχοι υπηρεσιών cloud κλπ.).
6.3 οι συνδεδεμένες εταιρείες με την εταιρία,
6.4 οι εθνικές αρχές, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία,
6.5 άλλες χώρες είτε εντός είτε εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αποκλειστικά εφόσον υπάρχουν κατάλληλες και ενδεδειγμένες διασφαλίσεις που να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών.

7. Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα

Τα παραπάνω δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά στο εσωτερικό της εταιρίας και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα με συνεργαζόμενες εταιρίες ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς, στο πλαίσιο των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων της εταιρίας.

8. Συγκατάθεση υποκειμένου

8.1 Κατά τη συλλογή των παραπάνω δεδομένων, το υποκείμενο δηλώνει ότι συναινεί για την αποθήκευση και επεξεργασία τους από την εταιρία, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου. Με την αποδοχή των παραπάνω όρων και με την οικειοθελή παροχή των προσωπικών δεδομένων, ο επισκέπτης / χρήστης δηλώνει τη συγκατάθεσή του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου.
8.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνεί με την εταιρία, στο https://pramatelia.gr/contact/ ή info@pramatelia.gr.
8.3 Ο επισκέπτης / χρήστης έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων του οποιαδήποτε στιγμή. Η απόσυρση αυτή, ωστόσο, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που βασίζεται σε πρότερη συγκατάθεση πριν την απόσυρσή της, όπως επίσης και για την ενδεχόμενη περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, υπό άλλη νομική βάση, όπως για παράδειγμα η εκπλήρωση των όρων συναλλαγής ή η συμμόρφωση της εταιρίας με νόμιμες υποχρεώσεις της.

 9. Δικαιώματα υποκειμένου

Το υποκείμενο έχει κάθε δικαίωμα, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016, και πιο συγκεκριμένα της ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του, της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, που τον αφορούν, και αποτελούν ή αποτέλεσαν στο παρελθόν αντικείμενο επεξεργασίας και της αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, η οποία περιλαμβάνει: α) τη διόρθωση, β) τη προσωρινή ή μη χρήση, γ) τη δέσμευση, δ) τη διαβίβαση ή μη, ε) τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρία ενημερώνοντας εγγράφως.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο

Το παρόν κείμενο, όπως επίσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση απορρέει από αυτό ή σε σχέση με αυτό διέπονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και τα όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, και αποκλειστική αρμοδιότητα για αυτά έχουν τα Δικαστήρια της Λέσβου.

Η εταιρία επιδιώκει πάντα τη φιλική και εξωδικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει κατά την εφαρμογή ή ερμηνεία των όρων του παρόντος, και προτείνει για οποιαδήποτε προβληματισμό σχετικά με αυτούς να ενημερώνετε άμεσα η διοίκηση της εταιρίας μέσω email στο  info@pramatelia.gr.

11. Αλλαγές πολιτικής προστασίας δεδομένων

Κάθε αλλαγή των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας, θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.pramatelia.gr  και θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσης, εκτός κι αν σημειώνεται διαφορετικά.

12. Επικοινωνία με την εταιρία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος του υποκειμένου, μπορεί ο επισκέπτης / χρήστης να απευθύνετε στην εταιρία, στη Γυμνασιάρχου Δαυΐδ 26 στη Μυτιλήνη, αριθμός τηλεφώνου: +302251022562, email:  info@pramatelia.gr.

Εγγραφή

Please select all the ways you would like to hear from us

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της εμπειρίας σας σε αυτόν τον ιστότοπο, για τη διαχείριση της πρόσβασης στον λογαριασμό σας και για άλλους σκοπούς που περιγράφονται στο πολιτική απορρήτου.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.