Πραματέλια

Κατάστημα

Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος www.pramatelia.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, το οποίο λειτουργεί η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» (εφεξής Εταιρία), που εδρεύει στη Μυτιλήνη Λέσβου, Γυμνασιάρχου Δαυΐδ 26, με Α.Φ.Μ. 090359304 και Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 141258642000.

Ο επισκέπτης / χρήστης δύναται να επικοινωνεί με την εταιρία μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 22510-22562.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα «ΠΡΑΜΑΤΕΛΙΑ», το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pramatelia.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται καθώς και τους όρους προϋποθέσεις και της ρήτρες περί απαλλαγής ευθύνης που περιλαμβάνονται στις ενότητες με τίτλους «Τρόποι πληρωμής» και «Πολιτική επιστροφών», τους οποίους καλείται ο επισκέπτης / χρήστης να αναγνώσει, χρησιμοποιώντας τους σχετικούς συνδέσμους στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας του καταστήματος, πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους, διαδικασίες και πολιτικές, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας.

Όροι χρήσης

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και συναλλαγών από αυτό, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες

H εταιρία δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.pramatelia.gr, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, μεριμνά για την ακρίβεια των λοιπών πληροφοριών με τους όρους και επιφυλάξεις που διατυπώνει στους όρους χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Η εταιρία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις πληροφοριών ή δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Γνωστοποιείται στους επισκέπτες / χρήστες ότι οι πληροφορίες και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν, διατίθενται απευθείας από τους προμηθευτές. Η εταιρία σε περίπτωση σφάλματος στις πληροφορίες των προμηθευτών, δε δεσμεύεται και δεν ευθύνεται, αναλαμβάνει όμως, μόλις διαπιστωθεί το σφάλμα να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία  στο πλαίσιο των υπηρεσιών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, καταβάλει με βάση την καλή πίστη, κάθε προσπάθεια για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Η εταιρία δηλώνει ότι δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών με βάση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, ομοίως από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Η εταιρία μεριμνά για τη συνεχή, τακτική μηχανογραφική ενημέρωση της διαθεσιμότητας των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εκ προοιμίου δηλώνει ότι λόγω του απαραίτητου χρόνου που απαιτείται για την ενημέρωση του συστήματος, καθώς και λόγω περιστασιακού σφάλματος, είναι πιθανόν η ένδειξη διαθεσιμότητας ενός προϊόντος να μην είναι, παρά τις προσπάθειές της, ακριβής κατά το χρόνο που ένας επισκέπτης / χρήστης ελέγχει το εν λόγω προϊόν ή επιχειρεί παραγγελία. Ακόμα είναι πιθανόν, σε προϊόντα αυξημένης ζήτησης όπως λχ. προϊόντα σε προσφορά, η διαθεσιμότητα να μεταβληθεί όσο χρόνο ο επισκέπτης / χρήστης διατηρεί το προϊόν στο «καλάθι του» και πριν αποστείλει παραγγελία και αυτή γίνει αποδεκτή από την εταιρία ή επίσης ένα προϊόν να εμφανίζεται για κάποιο διάστημα (μεταξύ των διαδοχικών ενημερώσεων του συστήματος) διαθέσιμο, ενώ έχει ήδη εξαντληθεί. Επίσης, παρά την επιμέλεια που επιδεικνύει, η εταιρία δεν μπορεί να αποκλείσει την περίπτωση που προϊόντα με ένδειξη «διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας» ή «αναμένεται σύντομα» ή άλλη παρεμφερή διατύπωση, που υποδηλώνει ότι αναμένεται παράδοση από προμηθευτή, δεν παραδοθούν τελικά από τον προμηθευτή μας για λόγους που αφορούν μόνον τον ίδιο ή παραδοθούν με καθυστέρηση. Ο επισκέπτης/ χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται τις παραπάνω παραδοχές και μόνον υπό τον όρο αυτό προχωρεί σε παραγγελία ή συναλλαγή. Για τους λόγους αυτούς, η εταιρία δεν εγγυάται την ανυπαρξία σφάλματος ή αστοχίας στην ένδειξη της διαθεσιμότητας των προϊόντων, όπως εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεσμεύεται όμως, σε περίπτωση που υποβληθεί παραγγελία και η ένδειξη διαθεσιμότητας είναι για οποιοδήποτε λόγο ανακριβής για τους παραπάνω λόγους ή μεταβληθεί, να ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο επισκέπτη / χρήστη προτείνοντάς του εναλλακτικές λύσεις (μεγαλύτερη αναμονή για την παραλαβή του προϊόντος εφόσον συμφωνεί, αγορά άλλου προϊόντος, ακύρωση παραγγελίας κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία δεν υπέχει καμία περαιτέρω υποχρέωση ή ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενό του όσον αφορά τα προϊόντα (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.α.), “όπως ακριβώς έχουν”, όπως αυτό παραλαμβάνεται από τους προμηθευτές. Εφόσον η εταιρία έχει θέσει υπόψη των πελατών τα ανωτέρω, που αποτελούν βασικούς όρους για τη συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα, δηλώνει ότι δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης / χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τις πληροφορίες των προϊόντων, με την ένδειξη διαθεσιμότητας, με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες προϊόντων ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Λόγοι εκτός του επιχειρηματικού ελέγχου της εταιρίας – ανωτέρα βία

Η εταιρία  δηλώνει ότι στην εκπλήρωση του συνόλου των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει με βάση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι πιθανόν να υπάρξουν εύλογες καθυστερήσεις ή ματαιώσεις, εξαιτίας συνθηκών ανώτερης βίας ή όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε γεγονός που βρίσκεται εκτός του επιχειρηματικού ελέγχου της εταιρίας, όπως ενδεικτικά είναι σεισμοί, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες, στάσεις, εξεγέρσεις, αποφάσεις αρμοδίων Αρχών που περιορίζουν τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων στην εκτέλεση των παραγγελιών και πωλήσεων, ματαίωση εκτέλεσης παραγγελίας από χονδρέμπορο-προμηθευτή της εταιρίας χωρίς υπαιτιότητα αυτής κλπ. Η εταιρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή των πελατών, όμως δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις ή προσωρινή αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από τα παραπάνω αιτίες.

Έκτακτες συνθήκες ανώτερης βίας είναι πιθανόν να δυσχεράνουν και να προκαλέσουν καθυστερήσεις στη δυνατότητα επικοινωνίας των πελατών με την εταιρία μέσω τηλεφώνου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εταιρία δεσμεύεται ακόμα και σε συνθήκες ανώτερης βίας να δέχεται και να διαχειρίζεται τις επικοινωνίες των πελατών με σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.pramatelia.gr και το περιεχόμενο αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, λογοτύπων, διακριτικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων προϊόντων κλπ., αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία και περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και του ιστότοπου www.pramatelia.gr ή/και τρίτων μερών προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας  ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υποχρεώσεις Επισκέπτη / Χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας www.pramatelia.gr συμφωνεί και αναλαμβάνει να αξιοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή προώθηση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου περιεχομένου:

  1. που παραβιάζει ηθελημένα ή αθέλητα την ισχύουσα νομοθεσία ή τις διατάξεις,
  2. που αποτελεί παραβίαση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου της εταιρίας ή/και κάποιου άλλου,
  3. που αποκαλύπτει περιεχόμενο, όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας,
  4. που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κλπ.,
  5. που παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο,
  6. που εκφράζει εμπάθεια ή φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
  7. που προσβάλλει τις ηθικές, κοινωνικές κλπ. αξίες,
  8. που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Σημειώνεται ότι πρόθεση της εταιρείας είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την εταιρία, τυχόν ανήλικοι χρήστες της ιστοσελίδας pramatelia.gr που πιθανόν παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα, θεωρείται ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν κηδεμόνων τους,
  9. που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη συλλογή προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών ή/και τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

Πολιτική τιμών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να μεταβάλει τις τιμές των προϊόντων οποτεδήποτε, χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση του επισκέπτη / χρήστη (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεσμεύεται για συγκεκριμένη τιμολόγηση προϊόντος για ορισμένο διάστημα, όπως λχ. σε προσφορά που διαφημίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια χρόνου χωρίς τον όρο «μέχρις εξαντλήσεως αποθεμάτων» κλπ.). Η τοποθέτηση ενός προϊόντος στο «καλάθι» του επισκέπτη / χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος υποδηλώνει ενδιαφέρον και μόνον για το συγκεκριμένο προϊόν και δεν αποτελεί παραγγελία ή αγορά του είδους. Συνεπώς, η τιμή ενός προϊόντος είναι πιθανόν να μεταβάλλεται ελεύθερα ακόμα και αν έχει τοποθετηθεί το προϊόν στο καλάθι του επισκέπτη / χρήστη. Η τιμή οριστικοποιείται με την αποδοχή (και όχι απλώς με την παραλαβή) της παραγγελίας εκ μέρους της εταιρίας.

Εγγραφή

Please select all the ways you would like to hear from us

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της εμπειρίας σας σε αυτόν τον ιστότοπο, για τη διαχείριση της πρόσβασης στον λογαριασμό σας και για άλλους σκοπούς που περιγράφονται στο πολιτική απορρήτου.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.